News

Smart Start

Smart Start

Interesting project!
Unfortunatly Dutch-spoken, so sorry to our internationals. 

Een Smart Start is een project dat is opgezet voor de laatstejaars Bedrijfskunde studenten die de verplichte minor Action Lab volgen. Een onderdeel van het Action Lab is het My Lab, dus vergelijkbaar met honours. Daarom kun jij als honoursstudent ook vragen om mee te doen. 

WIL JIJ OOK EEN SMART START?

Wil jij ook:

  1. Een handig instrument leren toepassen om met medewerkers te achterhalen waar ze wakker van liggen op het werk?
  2. Samen met medewerkers systematisch tot oorzaken en oplossingen hiervoor te komen?
  3. Systematisch interview- en andere communicatie skills te ontwikkelen

Dan zijn wij op zoek naar jou! Als bonus krijgen deelnemende studenten ook goed inzicht in wat praktijkgericht onderzoek precies is, wat lectoraten hierin doen en is er veelvuldig contact met het bedrijfsleven. 

Wat houdt het in?
Het lectoraat Organisatieontwerp en -Verandering van de opleiding Bedrijfskunde doet onderzoek in mkb, zorg en onderwijs. Daarvoor worden verschillende onderzoeken gedaan met organisaties en studenten om de innovatiekracht en wendbaarheid van de organisaties en mensen te vergroten. Eén van de onderzoeken is “een smart start”.

In “een smart start” is al een methodiek ontwikkeld om met behulp van een webbased tool verstoringen, knelpunten en oplossingen te ontwikkelen met mensen op de werkvloer. We zitten nu in de fase om deze tool uit te proberen en te testen in verschillende praktijksettingen. Dat willen we graag met en door studenten doen.

Wil je meer weten? Stuur dan een berichtje naar onze secretaris, Christel Koudenburg (secretary@hanzehs.nl). 

Comments

Log in to read and post comments